Паспорт міста

м. Кам’янець-Подільський

Адреса міської ради:
Поштовий індекс: 32300 м. Кам’янець-Подільський, майдан Відродження, 1
Код  03849. Телефон: 5-16-50, факс: 5-06-00
Електронна пошта: vikonkom@kam-pod.gov.ua
Сайт: www.kam-pod.gov.ua

Загальні відомості про місто


Дата утворення: 
ІІ ст. н.е.

Площа:  
2787,1 га
0,135% від території області
Відстані:
від м. Кам’янця-Подільського до м. Хмельницького залізницею  113 км, автошляхом 101 км.
Географічні дані:
м. Кам’янець-Подільський знаходиться у південно-західній частині (48° 40,5' північної широти, 26° 35' східної довготи) України, у центрі Волино-Подільської височини.
Регіон – Поділля, Хмельницька область.
Через місто протікає річка Смотрич, утворюючи каньйоном свого русла петлю на території західної частини міста. Півострів територією 121 га, створений петлею, є старовинним історико-культурним комплексом – Старим містом. На його території розташовані унікальні архітектурні об’єкти, які відображають культуру народів, що проживали у Кам'янці-Подільському.
Кордони: 
Межує з Кам’янець-Подільським районом

Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст обласного значення
1

Міст районного значення              

Селищ

Сільських населених пунктів


             

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2014 р.                                                                        
102,296 тис. чол.

у тому числі:      сільське       
-

                            міське
102,296 тис. чол.СУСПІЛЬНО – ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
ОРГАНИ ВЛАДИ
Органи місцевого самоврядування
кількість один.
депутатів, чол.
штатних працівників, чол.
Міські ради (міст обласного значення)
1
50
4
Міські ради
-
-
-
Районні ради
-
-
-
Селищні ради
-
-
-
Сільські ради
-
-
-

Органи місцевого самоврядування
Кількість, один.
Працівників, чол.
Міськвиконком (всього):
1
250
Апарат виконавчого комітету
Департаменти
Управління
Відділи
Інспекції
Інші структури
1
6
5
8
-
3
27
126
41
43
-
13

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади
№ з/п
Назва
Адреса
1
Управління Пенсійного фонду України в місті Кам’янці-Подільському та Кам’янець-Подільському районі
вул. Огієнка, 10
2
Державна пожежно-рятувальна частина № 5 державного пожежно-рятувального загону № 2 головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області
пр. Грушевського, 2б
3
Управління статистики в Камянець-Подільському районі
вул. Соборна, 9
4
Міськрайонне управління юстиції у Хмельницькій області
вул. Татарська, 8
5
Міський центр зайнятості
вул. Гунська, 9
6
Управління Держкомзему в м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області
майдан Відродження, 1
7
Кам'янець-Подільське управління державної казначейської служби  України Хмельницької області
вул. Пушкінська, 44
8
Міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
вул. Князів Коріатовичів, 21
9
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, відділення виконавчої дирекції 
вул. Князів Коріатовичів 25
10
Об’єднаний міськрайонний військовий комісаріат
вул. Лесі Українки, 53
11
Міськрайонний відділ управління Держтехногенбезпеки
вул. Шевченка, 26
Соціально-економічні дані
Природні ресурси (корисні копалини): в околицях міста є поклади вапняків силурійського періоду, придатні для виготовлення щебеню, бутового каменю, випалювання вапна. На території міста розвідано джерела мінеральних вод типу «Нафтуся», «Миргородська», «Мінська», «Березовська».
Заповідники: Старе місто є територією Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» (з 1977 року – Державного, з 1998 року – Національного), який розташований на природоохоронній території Національного Природного Парку «Подільські Товтри» (1996 р.).
Структура земельного фонду :                                                                          тис. га

Територія, усього
2,787

у тому числі: сільськогосподарські угіддя
0,282

із них : рілля

0,183

Ліси і інші лісовкриті площі

0,023

Забудовані землі

2,168

Землі водного фонду
0,039

Інші землі

0,275
Питома вага  міста в економіці області:
%
Реалізація промислової продукції (за 2013 р.)
5,7
Обсяг валової продукції сільського господарства
-
Обсяг інвестицій  в основний капітал (за 9 місяців 2013 р.)
5,1
Експорт товарів/послуг (за 9 місяців 2013 р.)
10,6/20,8
Імпорт товарів/послуг (за 9 місяців 2013 р.)
13,8/7
Обсяг роздрібної торгівлі (за 9 місяців 2013 р.)
11,8

Промисловість

Кількість підприємств, що заходяться на самостійному балансі
43
Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності
Питома вага, %
Промисловість
100,0
Добувна промисловість
-
Обробна промисловість
100,0
з неї:

харчова промисловість та перероблення  сільськогосподарських продуктів
4,0
Легка промисловість
1,1
у тому числі:

текстильна промисловість та пошиття одягу
1,1
виробництво шкіри та шкіряного взуття
-
Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї
0,1
Целюлозно-паперова, поліграфічні промисловість та видавнича справа
0,6
Хімічна і нафтохімічна промисловість
0,4
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та  скловиробів)
6,3
Металургія та оброблення металу
32,9
Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування
35,8
у тому числі
-
виробництво машин і устаткування
2,3
виробництво електричного та електронного устаткування
32,7
виробництво транспортного устаткування
0,8
Виробництво та розподілення  електроенергії, газу
18,4
Інші  галузі
0,4
Промислове виробництво:

Промислове виробництво за останні три роки  (у % до минулого року)
2011 рік – 140,6%;
2012 рік – 128,3%.
2013 рік – 96,98%
Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу, грн. (за 11 міс. 2013 р.)                                              – 8335,7 грн.

Фінансовий стан підприємств
Частка збиткових підприємств, % (за 01-09  міс. 2013р)                –  50,0%


Банківські установи міста

з/п
Назва
Кількість установ
1
АТ «Ощадбанк»
10
2
ПАТ «Український іноваційний банк»
1
3
АТ "Райффайзен банк Аваль"
1
4
ПАТ КБ "Надра"
2
5
АТ «Брокбізнесбанк»
6
6
АБ "Експрес-банк"
1
7
ПАТКБ "Правекс-банк"
1
8
АТ "Укрсиббанк"
1
9
АБ "Укркоопспілка"
2
10
АБ "Укргазбанк"
2
11
ПАТ "Альфа-банк"
1
12
ПАТ КБ "Надра"
2
13
ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива"
1
14
АТ "Дельта банк "
1
16
ПАТ КБ"Приватбанк"
12
17
ПАТ "Промінвестбанк"
2
18
ПАТ "Укрсоцбанк"
2
19
ПАТ КБ "Глобус"
1
20
ПАТ"Кредитпромбанк"
1
21
ПАТ "Кредобанк"
1
22
АТ" Банк "Фінанси та кредит"
1
23
АТ "Ерсте банк"
1
24
ПАТ "Банк Форум"
1
25
ПАТ "Креді агріколь банк"
1
26
АТ " ОТП банк"
1
27
ПУАТ «Фідобанк»
1I. Виконання місцевих бюджетів міста за 2013 рік, в т.ч.:
1) доходи місцевих бюджетів
(по загальному та спеціальному фондах):
- з врахуванням дотацій, отриманих  
з державного бюджету                                                                   – 238550,4 тис. грн.;
-  без врахування дотацій з державного бюджету                       – 129526,0 тис. грн.;
2) видатки місцевих бюджетів (без врахування
субвенцій з державного бюджету та
 вилучення до державного бюджету)                                           – 244984,7 тис. грн.;
ІІ. Доходи місцевих бюджетів на одну особу
(по загальному та спеціальному фондах):
 - з врахуванням дотацій з державного бюджету                        – 2322,8 гривень;
- без врахуванням дотацій з державного бюджету                     – 1261,2 гривень;
ІІІ. Податкові надходження на одну особу
(по загальному та спеціальному фондах)                                     – 1075,6 гривень;
ІV. Частка простроченої заборгованості у
загальній сумі заборгованості
(по загальному та спеціальному фондах):
- дебіторської                  – 0 % ;
- кредиторської               – 33,3 %.

Іноземні інвестиції (01-09 міс. 2013):
Обсяг на одну особу, доларів США                                  –  110,1;

Зовнішньоекономічна діяльність (01-09 міс. 2013 ):
Обсяг експорту товарів, доларів США                            – 38 407 400
Темп приросту експорту товарів (за 01-09 міс. 2013)     – 14,3 %
Обсяг експорту товарів на одну особу, доларів США   – 375,6
Обсяг імпорту товарів, дол. США (за 01-09 міс. 2013)   – 50 108 800
Сальдо (позитивне чи негативне нагородження)
зовнішньої торгівлі товарами, млн. дол. США               – -11,7

Митниці
Назва митного органу / підрозділу
Кількість
Чисельність працюючих
Пункти пропуску
-
-
Митні пости
1
9

Транспортний комплекс і зв'язок
Залізничний транспорт
Наявність підприємств
1
один.
Залізничних станцій
1
один.
Авіаційний транспорт


Наявність: авіакомпаній
-
один.
                   аеропортів
-
один.
Автомобільний транспорт


Підприємств (АТП)
17
один.
Виконують перевезення


                    пасажирські
3

                    вантажні
14

Приватних перевізників
109
один.
Виконують перевезення


                    пасажирські
109
один.
                    вантажні

один.
Наявність автомобільних доріг
194
км
Загальнодержавного
12,9
км
Республіканського
-
км
Місцевого значення
181,1
км
Морський й річковий транспорт


підприємств
-
один.
вантажний
-
один.
пасажирський
-
один.
Порти:     морських
-
один.
                річкових
-
один.
Зв’язок загального користування:
Наявність телефонного зв’язку у містах

29,7

тис. апаратів
Міських телефонних станцій
8
один
Наявність вишок мобільного зв’язку
6
один.
Кількість абонентів мобільного зв’язку
-
один.
Кількість основних телефонів на 100 жителів
23
один.
Поштові заклади
один.
Кількість працюючих
Наявність відділів у місті
9
155

Підприємства поліграфії (назва)
одиниць
Кількість працюючих
Відомості про засновників (власників)
Комунальне підприємство «Кам’янець-Подільська міська друкарня»

53
Кам’янець-Подільська міська рада
ТОВ «Абетка»

11
Сисин Я. І.
ТОВ «Абетка світ»

-
Зволейко Д. Г.
ПП «Віта друк»

2
Ящишин В. Ю.
ПП «Аксіома»

9
Панькова А. С.
ПП «Художньо-виробничі майстерні ім. Гагенмейстера»

7
Мошак М. І.
ТОВ «Друкарня «Рута»

20
Гончарук І. О.

Сільське господарство
Кількість агропромислових формувань, всього
-
один.
у тому числі:
-

Колективних сільгосппідприємств
-
один.
Приватних підприємств
-
один.
Господарських товариств
-
один.
Фермерських господарств
-
один.
Інших суб’єктів господарювання

один.
Структура валового виробництва сільського господарства
-

рослинництво
-
%
тваринництво
-
%
Виробництво сільгосппродукції на одну особу
(усі категорії господарств)
-
грн.Виробництво основних видів сільськогосподарської  продукції:

Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств) тис. тонн
Середня урож. на 1 га, ц
 Зерно та зерно бобові культури 
-
-
Цукровий буряк
-
-
Соняшник
-
-
Картопля
-
-
Овочі
-
-

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)
одиниця виміру
м’ясо 
-
тис. тонн
молоко
-
тис. тонн
яйце
-
млн. штук
риба
-
тис. тонн

Споживчий ринок

Кількість підприємств торгівлі
676
один.
з них: магазинів / кіосків
613/63
один.
підприємств ресторанного господарства
210
один.
Зареєстрованих ринків
6
один.
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (01-09 2013)
6249
грн.
Питома вага підприємств споживчих товариств  в обсязі роздрібного товарообороту області
-
%
Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої  кооперації  на одну особу  (у середньому за рік)
-
грн.
Мале підприємництво
Кількість малих підприємств 
1680
один.
Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах 
4392
чол.
Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами
-
тис. грн.
Частка реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами від загального обсягу реалізованої продукції
-
%
Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів
27,58
%
Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб
6739
один.
CОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист
Чисельність пенсіонерів    (01.01.14)
27466
чол.
у тому числі:


 за віком
19040
чол.
 по інвалідності
4911
чол.
 за вислугою років
298
чол.
 які отримують соціальні пенсії
197
чол.
 в разі втрати годувальника
1362
чол.
Міністерства оборони України
1259
чол.
Міністерства внутрішніх справ України 
378
чол.
Служби безпеки України
21
чол.
Виплата пенсій, соціальних допомог
Місячний фонд
7191
тис. грн.
Заборгованість з виплати пенсій   
-
грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог

609,9
грн.Заробітна плата
Середньомісячна зарплата
2378,28
грн.
Річний фонд оплати праці
399236,6
тис. грн.
Рівень життя
Наявні доходи населення
-
млн. грн.
Темп росту реальних доходів населення
-
%
Номінальний дохід на одну особу
-
грн.
Заборгованість заробітної плати
Всього
1325,3
тис. грн.
В економіці всього
1325,3
тис. грн.
в т.ч. в сільському господарстві
-
тис. грн.
В бюджетній сфері
1200,0
тис. грн.
Заборгованість державного бюджету
-
тис. грн.
Заборгованість місцевого бюджету
-
тис. грн.
Економічно-активне населення
Всього (віком 15-70 років)
87,2
тис. чол.
у тому числі:

тис. чол.
працездатного
53,4
тис. чол.
Зайняте населення в усіх сферах економічної діяльності, усього(віком 15-70 років)
45,4
тис. чол.
у тому числі:
-
тис. чол.
у промисловості
-
тис. чол.
у сільському господарстві
-
тис. чол.
в інших галузях
-
чол.
в державному управлінні
-
чол.

Демографічні дані, тенденції
Народилось
890
чол.
Померло
845
чол.
Щільність населення на 1 кв. км.
3669
чол.
Міграційні процеси:


прибуло
2474
чол.
вибуло
3005
чол.

Стан ринку праці
Рівень зайнятості – 44,38 %
Рівень безробіття – 2,0 %
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Освіта
Навчальні заклади
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації
2
один.
Чисельність студентів
11312
чол.
Чисельність викладачів
949
чол.
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
7
один.
Чисельність студентів
5042
чол.
Чисельність викладачів
508
чол.
Кількість професійно-технічних навчальних закладів
4
один.
Чисельність учнів
1058
чол.
Чисельність викладачів
82
чол.
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів
11
один.
Чисельність учнів
4486
чол.
Чисельність вчителів
575
чол.
Кількість навчально-виховних закладів (в т.ч. інтернатів)
13
один.
Чисельність учнів
5253
чол.
Чисельність вчителів
835
чол.
Кількість постійних дошкільних закладів
17
один.
Чисельність дітей
3866
чол.
Чисельність персоналу
889
чол.
Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів,клуби юних техніків, екологів, авіа- автолюбителів,  інші)
7
один.
Чисельність дітей
5319
чол.
Кількість шкільних бібліотек
23
один.
Бібліотечний фонд
405,2
тис.

Охорона здоров’я

Медичні заклади


Кількість лікувальних закладів, поліклінік, амбулаторій, профілакторіїв
5
Один.
Кількість ліжок
510
Місць
Кількість лікарів
365
Чол.
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
35,8
Чол.
Кількість середнього медичного персоналу
638
Чол.
Кількість санаторіїв-профілакторіїв
-
Один.
Кількість ліжок
-
Місць
Курортно-оздоровчих баз відпочинку
-
Один.
Кількість ліжок
-
Місць
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів
2300
Відвід. за зміну
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення
225,4
Відвід. за зміну
Кількість ФАПів
-
Один.
Кількість працівників ФАПів
-
Чол.
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
-
Чол.
Кількість аптек
50
Один.
Кількість аптечних пунктів
8
Один.
Кількість аптечних кіосків
7
Один.
Кількість працюючих:
·         В аптеках
·         В аптечних пунктах
·         В аптечних кіосках

322
8
7

Чол.
Чол.
Чол.

 Культура


Кількість:
один.
кількість працюючих
філармоній
-
-
консерваторій
-
-
театрів
-
-
кінозалів
-
-
бібліотек                   
9
65
закладів культури клубного типу    
1
34
музеїв (включаючи філіали)
1
85
центрів дозвілля
-
-
сільських клубів
-
-
клубів за інтересами
12
12
дитячих музичних шкіл
1
32
дитячих шкіл мистецтв
2
116
дитячих художніх шкіл                  
1
14
дитячих хорових шкіл
1
28

 

Перелік найвизначніших пам’яток


Кількість  пам’яток
один.
історії
31
архітектури
169
культури

природи
72
археології
8
інше

 

Видатні історичні постаті  міста


В галузі:
Прізвище, ініціали
Посада, професія, фах
економіки


історії
Степанков В.С.
Доктор історичних наук, професор Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, академік УАІН, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки
культури


науки і освіти


спорту
Ірина Мерлені


Іван Гешко


Геннадій Білодід


Заслужений майстер спорту, чемпіонка Олімпійських ігор, чемпіонка світу з вільної боротьби;

Майстер спорту міжнародного класу, призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи з бігу;

Заслужений майстер спорту, призер Чемпіонату Світу, чемпіон Європи;


Володимир Антонюк

Олександр Девлиш

Денис Черногуб

Комащук Аліна
Олійник Павло
Трушев Віталій
Кифоренко Віктор


Козлова Олена


Ахмамєтєва Тетяна


Довганюк Вадим


Муринець Марина
Заслужений майстер спорту, чемпіон Параолімпійських ігор;

Чемпіон  паролімпійських ігор з футболу;


Чемпіон світу з панкратіону

Заслужений майстер спорту України з фехтування, срібна призерка Чемпіонату Європи, чемпіонка світу серед юніорів, чемпіонка світу серед дорослих в командній першості;

Заслужений майстер спорту України з вільної боротьби, чемпіон Європи, срібний призер XXVII літньої Всесвітньої Універсіади, бронзовий призер чемпіонату світу;

Заслужений майстер спорту України з футболу, чемпіон Інтерконтинентального Кубку з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП CPISPA-2013; чемпіон Параолімпійських ігор, Почесний громадянин міста;

Заслужений майстер спорту України зі стрибків на батуті, чемпіон ІХ Всесвітніх ігор;

Заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу, чемпіонка ІХ Всесвітніх ігор;

Заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу, чемпіонка світу серед жінок, срібна призерка ІХ Всесвітніх ігор;

Заслужений майстер спорту України з пауерліфтингу, чемпіон світу серед чоловіків, чемпіон ІХ Всесвітніх ігор;

майстер спорту України з гирьового спорту, чемпіонка світу серед жінок.

Благодійні, доброчинні,  громадські фонди, організації
№ п/п
Назва організації
Дата реєстрації,  № свідоцтва
Юридична адреса
Прізвище керівника


1
Благодійний фонд «Надія НВК» № 13
01.03.2005, свідоцтво №1
м.Кам’янець-Подільський, вул.Пушкінська,5
Буга Павло Павлович
2
Благодійний фонд «Матері і дитини» для допомоги розвитку МЦ «Охматдит» Хмельницької області
08.04.2005, №2
м.Кам’янець-Подільський, вул.Матросова,17
Власюк Валентина Борисівна
3
Благодійний фонд «Опіка»
21.04.2005, № 3
м.Кам’янець-Подільський, Пр.Грушевського,23
Зеленців Ігор Вячеславович
4
«Благодійний фонд піклувальної Ради»
23.08.2005, №4
м.Кам’янець-Подільський, майдан Відродження,1 кім.119
Гордійчук Валерій Григорович
5
Благодійний фонд  допомоги розвитку ДНЗ №21 «Дитинство»
20.10.2005, №5
м.Кам’янець-Подільський, вул.Данила Галицького,28
Паладійчук Анатолій Володимирович
6
Благодійний фонд   «Батьки дітям»
31.01.2006, №6
м.Кам’янець-Подільський, вул.Червоноармійська,17
Яблонський Віктор Станіславович
7
Кам’янець-Подільський міський благодійний Фонд «Духовне відродження»
10.02.2006, №7
м.Кам’янець-Подільський, вул.Зарванська,3
Мельник Микола Петрович
8
Благодійна організація «Берегиня»
24.02.2006, №8
м.Кам’янець-Подільський, вул.Молодіжна,7
Дасюда Віталій Володимирович
9
Кам’янець-Подільський благодійний фонд «Нове покоління»
19.10.2007, №9
м.Кам’янець-Подільський, вул.Розводовського,8
Шейко Валерій Анатолійович
10
Благодійна організація «Вікторія»
06.12.2007, №10
м.Кам’янець-Подільський, вул.Драгоманова,9
Громик Наталія Василівна
11
Благодійний фонд   «Айболить»
20.02.2008, №11
м.Кам’янець-Подільський, вул.Гагаріна,60
Кочержук Костянтин Дмитрович
12
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Радість»
14.03.2008, №12
м.Кам’янець-Подільський, вул.Суворова,15
Шурипа Олена Анатоліївна
13
Кам’янець-Подільська міська благодійна організація «Чебурашка»
28.03.2008, №13
м.Кам’янець-Подільський, вул.Молодіжна,17кв.5
Гищук Сергій Васильович
14
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд Барвистий віночок
08.05.2008, №14
м.Кам’янець-Подільський, вул. Північна,90-А,кв.8
Підфігурна Ірина Михайлівна
15
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Веселка»
13.05.2008, № 15
м.Кам’янець-Подільський, вул.Соборна,27 кв.22
Свідер Ірина Семенівна
16
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Родинне сонце коло»
19.05.2008, № 16
м.Кам’янець-Подільський, вул. 30 років перемоги, 6 кв.72 а
Ковбель Тетяна Юріївна
17
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Майбуття»
26.05.2008, № 17
м.Кам’янець-Подільський, вул.Нігинське шосе 28, кв.104
Вонсович Юлія Валеріївна
18
Кам’янець-Подільський благодійний фонд «Колосок»
06.06.2008, №18
м.Кам’янець-Подільський, Пр.Грушевського,22/1, кв.45
Павлов Олег Юрійович
19
Кам’янець-Подільський благодійний фонд «Щасливе дитинство»
03.07.2008, №19
м.Кам’янець-Подільський, вул. Середня,44 «а»
Бурлака Наталія Валкріївна
20
Кам’янець-Подільський благодійний фонд «Добробут»
09.07.2008, №20
м.Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська,31
Седова Неоніла Антонівна
21
Кам’янець-Подільський благодійний фонд «Джерельце»
09.09.2008, № 21
м.Кам’янець-Подільський, вул. 30 років Перемоги,15
Мержієвська Регіна Михайлівна
22
Благодійний фонд   «Благодійна жіноча християнська ліга «Сяйво»
10.09.2008, №22
м.Кам’янець-Подільський, вул.Червоноармійська,41 кв.93
Антонова Нелля Володимирівна
23
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Виховуємо разом»
20.01.2009 №23
м.Кам’янець-Подільський ,вул.Червоноармійська,40
Морозовська Світлана Анатоліївна
24
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Дзвіночок»
12.03.2009,№24
м.Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна,30
Українець Наталія Володимирівна
25
Кам’янець-Подільська міська благодійна організація «СКРИНЬКА»
24.03.2009,№25
м.Кам’янець-Подільський, вул. .Оринінське шосе,27Б
Орлянська Олена Анатоліївна
26
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Шанс»
07.05.2009, №26
м.Кам’янець-Подільський, вул.Червоноармійська,42,кВ.37
Рейда Нікіта Миколайович
27
Кам’янець-Подільська міська благодійна організація «Скарбничка»
02.07.2009,№27
м.Кам’янець-Подільський, вул.Козицького,27б
Омельчук Ірина В’ячеславівна
28
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Квітучий сад»
28.01.2010,№28
м.Кам’янець-Подільський, вул,Калінська,20
Гораш Олена Олександрівна
29
Благодійний фонд «Кам’янецький мотобол»
16.08.2010,№ 29
м.Кам’янець-Подільський, вул, Гагаріна,57
Сомик Василь Олександрович
30
Кам’янець-Подільський міський благодійний фонд «Сонечко»
01.09.2010, №30
м.Кам’янець-Подільський, вул. 30 років перемоги, 14
Степаненко Оксана В’ячеславівна
31

Благодійний фонд Творчі діти Поділля»
21.09.2010,
№31
м.Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка,18б
Бабчинський Олександр Васильович
32
Кам’янець-Подільська міська благодійна організація «Діти мистецтва»
21.03.2011,№32
м.Кам’янець-Подільський, вул.Червоноармійська,43
Яворська Ольга Володимирівна
33
Благодійний фонд «Істина добра
16.08.2012,№33
м.Кам’янець-Подільський, вул.Огієнка,22
Ткачик Ірина Володимирівна
34
Фонд «Замковий міст»
28.07.1999,№1
м.Кам’янець-Подільський, вул. П’ятницька,9
Пламеницька Ольга анатоліївна
35
Кам’янець-Подільська місь-ка благодійна організація фонду миру і милосердя
01.09.1999, №2
м.Кам’янець-Подільський, вул.Драй-Хмари 17/97
Покуса Григорій Іванович
36
Кам’янець-Подільське місцеве благодійне товариство «S.O.S
03.06.2000, №4
м.Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська 35/11
Ясінська Альона Вікторівна
37
Благодійна організація «Надія»
04.02.2002, №6
м.Кам’янець-Подільський, вул. Молодіжна 23/71
Магілат Валентина
Володимирівна
38
Благодійний фонд допомоги розвитку ліцею «Діти ХХІ століття»
14.02.2002,№7
м.Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки,29
Вакарчук Віктор Васильович
39
Благодійна організація «Здоров’я»
19.02.2002,№8
м.Кам’янець-Подільський, вул.Соборна, 9/405
Лахманюк Олег Григорович
40
Благодійний фонд  сприяння та розвитку Кам’янець-Подільського індустріального технікуму
18.03.2002,№9
м.Кам’янець-Подільський, вул.Суворова,17
Чорний Анатолій Артемович
41
Благодійна організація «Наша школа»
30.10.2002,№11
м.Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 59/213
Адамчук Інна Петрівна
42
Благодійний фонд  сприяння  розвитку міста Кам’янець-Подільський та збереженню його історико –культурної спадщини «Стара фортеця»
16.01.2004,№12
м.Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки,31
Яхонтов Олександр Миколайович
43
Благодійний фонд  допомоги розвитку Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №15 «Наше майбутнє»
10.06.2004,№13
м.Кам’янець-Подільський, пр.Грушевського, 17
Єпанішнікова Анжела Геннадіївна
44
Благодійний фонд  допомоги розвитку Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №12 «Наші діти»
22.06.2004,№14
м.Кам’янець-Подільський, вул. Будівельників,19
Процков Олексій Олександрович
45
Благодійний фонд  допомоги розвитку НВК №8 «Рідна восьма»
30.06.2004,№15
м.Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка,24
Мельник В’ячеслав Іванович
46
Благодійний фонд  допомоги  розвитку НВК №16 «Майбуття»
16.08.2004,№17
м.Кам’янець-Подільський, вул. Північна,102
Лупійчук Віктор Миколайович
47
Благодійний фонд  «Доброчинність» при  Кам’янець-Подільській загальноосвітній  школі  І-ІІІ ступенів №17
22.09.2004,№18
м.Кам’янець-Подільський, вул. Розвадовського,8
Калинюк Сергій Васильович
48
Благодійний фонд  «Добротворець» при  Кам’янець-Подільській загальноосвітній  школі  І-ІІІ ступенів №10
08.10.2004,№19
м.Кам’янець-Подільський, вул. Короленка,20
Шелест Ганна Петрівна
49
Благодійний фонд  «Рідна школа» при  Кам’янець-Подільській загальноосвітній  школі  І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області
11.10.2004,№20
м.Кам’янець-Подільський, вул. Жукова,27
Мисик Тетяна Володимирівна
50
Благодійний фонд «Основи»
03.11.2004№21
м.Кам’янець-Подільський, вул. Польський ринок,6
Швабська Людмила Віталіївна
51
Благодійний фонд «Творимо добро»
23.12.2004№22
м.Кам’янець-Подільський, вул. Панівецька,11
Голованчук Тетяна Вікторівна
52
Філія Всеукраїнського благодійного фонду «Загідність людини в м.Кам’янець-Подільському
16.08.2004,№16
м.Кам’янець-Подільський, вул. Нігинське шосе,38
Гончарук Павло Броніславович
53
Відділення Міжнародного благодійного фонду імені Святої Ксенії Петербурзь-кої у Кам’янець-Подільсь-кому Хмельницької області України
26.04.2002,№10
м.Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького,9/8
Коваленко Людмила Григорівна
54
Кам’янець-Подільська міська філія Всеукраїнського Благодійного фонду «НАДІЯ ТА ЗАХИСТ»
26.06.2009
м.Кам’янець-Подільський, вул. Північна,100 кв.1
Мельник Микола Євтихійович

Національно – культурні товариства, міжнародні  фонди, організації

з/п
Назва
Дані про засновників та керівника
1.                              7
Товариство “Кам’янець-Подільський – Вісбаден”
Павлюкович Раїса Василівна
2.                              98
Товариство дружби, культурних та ділових зв’язків із зарубіжними країнами
Жовняк Сергій Сергійович
3.                               
Товариство споріднених міст
Аносов Михайло Дмитрович
4.                              00
Товариство зв’язків з українцями за межами України “Україна”
Ануфрієв
Юрій Анатолійович
5.                              1
Міськрайонне товариство єврейської культури “Шолом”
Лам Михайло Григорович
6.                              02
Громадська організація “Кам’янець-Подільська російська община”
Сотникова Ніна Михайлівна
7.                              03
Товариство Польської  Культури ім. Івана Павла ІІ в м. Кам’янець-Подільськтий

8.                              204
Міська громадська організація «культурно-просвітницький центр ім.Генріка Сінкевича польської громади м. Кам`янця-Подільського»
Шинкаренко Анна Тадеушівна
9.                              5
Осередок спілки польських учених України
Борковський С.М.
10.                          206
Місцевий осередок Міжнародної громадської організації “Козацтво Запорозьке” Кам’янець-Подільської паланки Міжнародної громадської організації ”Козацтво Запорозьке”
Лахманюк Олег Григорович
11.                          207
Кам’янець-Подільський міський осередок Міжнародної молодіжної громадської організації Українсько-Польська-Російська Ліга співпраці молоді»
Юрчук Володимир Ігорович

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Газети
№ п/п
Назва
Тираж
Відомості про засновників
Кількість працюючих, чол.
1
“Кам’янець-Подільський вісник”
5500
Кам’янець-Подільська міська рада
6 чол.
2
“Подолянин”
14000
Бабляк
Алла Вікторівна
12 чол.
3
“Край Кам’янецький”
3600
Районна рада, районна державна адміністрація
5 чол.
4
“Фортеця”
7000
ПП “Фортеця+”
5 чол.
5
“Ділове місто”
7500
С.Мельник
Г.Трушев
С.Черневський
4 чол.
6
 «Кам’янецький часопис «Ключ»
6000
Т.Шуханова
Н.Яцемірська
4 чол.
Телебачення
№ п/п
Назва
Відомості про засновників (власників)
Кількість пра-цюючих, чол.
1
ПАТ “Кам’янець-Подільська телерадіокомпанія”
1.Кам’янець-Подільська міська рада
2. ТзОВ “Імпульс”
3. ВАТ “Подільський цемент”
4. АТЗТ “Кам’янець-Подільськкабель”
5. ВАТ “Кам’янець-Подільська тютюнова фабрика”
6. ВАТ “Адамс”
7. ТзОВ “Хорда ЛТД”
8. МП “Світязь”
12 чол.
2
“Дочірнє підприємство
ТОВ «Імпульс» “Телерадіокомпанія “Імпульс ТБ”
ТОВ “Імпульс”

40 чол.
Наявність телевеж:  -

Радіо
п.п.
Назва
Дані про засновників (власників)
Кількість працюючих, чол.
1
Телерадіокомпанія “Подолянин ТV
Крушановський Володимир Іванович
6 чол.

Наявність радіотрансляційних об’єктів:
Проводове  радіомовлення -1 об’єкт
Інтернет-видання
Назва
Відомості про засновників
(власників)
Кількість працюючих, чол.
1.
Офіційний сайт Кам’янець-Подільської мської ради
Кам’янець-Подільська міська рада
-

Портал новин
Власюк В.С.
-Немає коментарів:

Дописати коментар